ปกติใน PHP จะมีฟังก์ชั่น number_format() สำหรับเติ่มเครื่องหมาย , ให้กับตัวเลข และช่วยปัดเศษของทศนิยมตามตำแหน่งที่เราต้องการได้ด้วย แต่ว่า AJAX มันเป็น Java Script แล้วมันดันไม่มีฟังก์ชั่นนี้ด้วยสิ จะโยนให้ PHP ผ่าน XMLHttp ก็ใช่เรื่อง เลยเขียนเองเลยดีกว่า

มั่วไป มั่วมาก็ได้ตามนี้แหละครับ

<script type="text/javascript">
  function number_format (number, decimals, dec_point, thousands_sep) {
   var exponent = "";
   var numberstr = number.toString ();
   var eindex = numberstr.indexOf ("e");
   if (eindex > -1) {
     exponent = numberstr.substring (eindex);
     number = parseFloat (numberstr.substring (0, eindex));
   }
   if (decimals != null) {
     var temp = Math.pow (10, decimals);
     number = Math.round (number * temp) / temp;
   }
   var sign = number < 0 ? "-" : "";
   var integer = (number > 0 ? Math.floor (number) : Math.abs (Math.ceil (number))).toString ();
   var fractional = number.toString ().substring (integer.length + sign.length);
   dec_point = dec_point != null ? dec_point : ".";
   fractional = decimals != null && decimals > 0 || fractional.length > 1 ? (dec_point + fractional.substring (1)) : "";
   if (decimals != null && decimals > 0) {
     for (i = fractional.length - 1, z = decimals; i < z; ++i) {
      fractional += "0";
     }
   }
   thousands_sep = (thousands_sep != dec_point || fractional.length == 0) ? thousands_sep : null;
   if (thousands_sep != null && thousands_sep != "") {
     for (i = integer.length - 3; i > 0; i -= 3){
      integer = integer.substring (0 , i) + thousands_sep + integer.substring (i);
     }
   }
   return sign + integer + fractional + exponent;
  }
</script>

วิธีการเรียกใช้งานก็ง่ายๆ เลยครับ
number_format(ตัวเลข, จำนวนทศนิยม, เครื่องหมายทศนิยม, เครื่องหมายหลักพัน);

เช่น จะเอาตัวเลข 20,000.00 ก็เขียนประมาณนี้ครับ

number_format(20000,2,’.’,’,’);

สั้นๆ ง่ายๆ แต่มีประโยชน์เหลือหลายครับ

เอาไปใช้กันได้ ไม่หวงครับ

Comments

จำนวนความเห็น