รอบนี้ก็มีทิปง่ายๆ แต่มีประโยชน์แน่นอน

ในการเขียนโปรแกรม PHP บางครั้งเราต้องมีการตรวจสอบตัวแปรว่ามีอยู่หรือไม่ คำสั่งที่เราบ่อยๆ ก็คือ isset() คำสั่งนี้สามารถเช็คได้ทั้ง ตัวแปร และ อาเรย์สำหรับตัวแปรนั้นผลลัพท์ที่ได้ก็ตรงไปตรงมาคือ true กับ false แต่สำหรับ อาเรย์ เราจะใช้คำสั่งนี้ในการตรวจสอบว่ามี คีย์ หรือ อินเด็กซ์ นี้อยู่ภายในอาเรย์หรือไม่การตรวจสอบอาเรย์สามารถใช้คำสั่ง array_key_exists() ได้ด้วยเหมือนกัน แต่ความแตกต่างระหว่างสองคำสั่งนี้คือ ถ้าหากค่าที่เก็บเป็น NULLคำสั่ง isset() จะคืนค่าเป็น false แต่คำสั่ง array_key_exists() จะคืนค่าเป็น true

ลองดูตัวอย่างได้ครับ

<?php
$a = 10;

isset($a)  // true
isset($z)  // false

$b = array('a' => 10, 'b' => NULL);
isset($b['a'])  // true
isset($b['a'])  // false

array_key_exists('a', $b)  // true
array_key_exists('b', $b)  // true

$c = NULL
isset($c)  // NULL
?>

สังเกตได้ว่าคำสั่ง isset จะตรวจสอบตัวแปรที่มีค่าเก็บไว้เท่านั้น ถ้าหากเป็น NULL คำสั่ง isset ก็จะคืนค่าเป็น false อยู่ดี

Comments

จำนวนความเห็น