(เขียนเมื่อ 2009-04-28 02:22:36 +0700)

โค๊ดสั้นๆ ง่ายๆ สำหรับแสดงรายชื่อไฟล์ใน directory ทั้งหมด เขียนกันไม่ถึง 5 นาทีครับ เอาไว้สำหรับแสดงรายชื่อไฟล์เผื่อเอาไว้ส่งไฟล์ที่เรา zip มาหรือใช้ส่งรูปโดยไม่ต้องคอย browse ทีละไฟล์ จับยัดใส่ ftp แล้วหลับรอได้เลย

โค๊ดก็ตามนี้ล่ะครับ

<?php
	$dir = opendir(".");
	while (false !== ($file = readdir($dir))) {
		if ($file != "." && $file != ".." && $file != "index.php") {
			echo "<a href='" . $file . "' target='_blank'>";
			echo $file;
			echo "</a>";
			echo "<br />";
		}
	}
	closedir($dir);
?>

ขอไม่อธิบายล่ะกันครับ เข้าใจไม่ยากอยู่แล้ว

เขียนโค๊ด 5 นาที เขียน blog 5 นาที สั่นๆ ง่ายๆ ครับ

ไปนอนแหละ

Comments

จำนวนความเห็น