(เขียนเมื่อ 2010-02-24 15:38:22 +0700)

[ แอบเขียนระหว่างทำงาน ]

ตั้งค่า Error ของ PHP กันดีกว่า ปกติผมจะตั้งให้ php แสดงข้อความผิดพลาดทั้งหมด แต่พอมาได้งานที่พัฒนาต่อจากคนอื่นแล้วเป็นโปรแกรมที่เขียนมานานแล้ว แล้วก็เขียนมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เช่นเรียกตัวแปรที่ยังไม่ได้ประกาศ หรืออะไรทำนองนี้ ก็เลยต้องเซ็ต php.ini ไม่ให้มันแสดงผลซะ ทีนี้พอจะรับงานนอกก็จำเป็นต้องไปแก้ php.ini ให้แสดงข้อผิดพลาดทั้งหมด ลำบากอ่ะทำแบบนี้ง่ายกว่า

<?php

// Turn off all error reporting
error_reporting(0);

// Report simple running errors
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE);

// Reporting E_NOTICE can be good too (to report uninitialized
// variables or catch variable name misspellings ...)
error_reporting(E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE | E_NOTICE);

// Report all errors except E_NOTICE
// This is the default value set in php.ini
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

// Report all PHP errors (see changelog)
error_reporting(E_ALL);

// Report all PHP errors
error_reporting(-1);

// Same as error_reporting(E_ALL);
ini_set('error_reporting', E_ALL);

?>

ไปก๊อปมาเลย ไม่เขียนอธิบายล่ะ… ไปทำงานต่อดีกว่า

Comments

จำนวนความเห็น