เขียนไว้นานแล้ว เอาไว้สำหรับตรวจสอบ text box ให้ป้อนข้อมูลเป็นตัวเลขเท่านั้น

เอาตรงนี้ไปใส่ไว้ใน <head> ก่อน

  function numbersonly(e){
      var unicode=e.charCode? e.charCode : e.keyCode;
      if (unicode!=8){
          if(unicode<48 || unicode>57){
              return false
          }
      }
  }

ตอนใช้งานก็เขียนแบบนี้

<input type=”text” onKeyPress=”return numbersonly(event)” />

สามารถใช้กับ type อื่นๆ เช่น number หรือ tel ก็ได้นะครับ html5 มี type ของ textbox เพิ่มขึ้นเยอะเลย

Comments

จำนวนความเห็น