การกำหนดตัวแปรในภาษา PHP นั้น ง่ายมากๆ เลยครับ เพียงแต่ใส่เครื่องหมาย $ เข้าไปข้างหน้าตัวอักษรใดๆ ก็จะถือว่าเป็นตัวแปรแล้ว ง่ายใช่ไหมครับ แต่ก็มีข้อกำหนดของการสร้างตัวแปรอยู่คือ

1. ห้ามมีช่องว่างในตัวแปร

<?php
  $helloworld;     // ถูก
  $hello world;     // ผิด
?> 

2. ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข

<?php
  $var1      // ถูก
  $1var      // ผิด
  $var1hi     // ถูก
?> 

3. ห้ามมีตัวอักษรพิเศษเช่น & . ( ) – ยกเว้น _

<?php
  $hello_world      // ถูก
  $hello.world      // ผิด
  $hello-world      // ผิด
  $hello$world      // ผิด
?> 

4. ตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ ถือว่าเป็นคนละตัวแปร

<?php
  $helloworld
  $Helloworld
  $HelloWorld
  // ทั้งหมด ถือว่าเป็นตัวแปรคนละตัวกัน
?> 

การสร้างตัวแปรในภาษา PHP นั้น ไม่อยากเลยใช่ไหมครับ แต่ข้อควรระวังก็คือ ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่ สำหรับตัวผม จะใช้ข้อกำหนดการสร้างตัวแปรเหมือนภาษา Java คือ เริ่มต้นด้วยตัวเล็ก และถ้ามีคำอื่นมาต่อจะขึ้นต้นด้วยตัวแรกด้วยตัวใหญ่ ตามตัวอย่าง

 <?php
  $helloWorld;
  $arrivalDate;
  $publisherName;
  $productName;
?> 

แล้วพบกันในตอนต่อไปครับ

Comments

จำนวนความเห็น