(เขียนเมื่อ 2011-03-10 11:12:50 +0700)

การติดตั้ง SAP มีอยู่ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. ติดตั้งฐานข้อมูล โดยมีให้เลือกใช้ 2 ตัวคือ IBM DB2 และ Microsoft SQL Server 2005 หรือ 2008 ก็ได้ (SAP แนะนำให้ใช้ MSSQL2008)
  2. ติดตั้ง SAP B1 Server
  3. ติดตั้ง Client

sap-cmdevhub

ภาพการทำงานของระบบ B1 ส่วนใหญ่จะติดตั้ง SAP Server กับ Database ไว้ในเครื่องเดียวกัน แต่ถ้าระบบใหญ่ๆ อย่าง R3 ที่เคยเห็น จะแยกกัน แล้วแต่ละระบบจะ cluster กันอีก อลังการไปเลย ^^ Continue reading