ตอนนี้ได้รับงานให้ศึกษา Google Analytic แล้วไปเจอเนื้อหาที่สอน Analytic เพื่อไปสอบ IQ (Individual Qualification) แต่พอเข้าไปดูแล้วสไลด์มันเล็กมากๆ ดูลำบากสุดๆ เลยแกะโค๊ดเอาเฉพาะ video สอนมาให้ ขยายได้เต็มจอแบบชุดสุดๆ ไปศึกษากันได้เลย 🙂

First Step

 1. Introduction to Google Analytics
 2. Installing the Google Analytics Tracking Code
 3. Working with Report Data

Fundamentals

 1. Account Administration
 2. Campaign Tracking and AdWords Integration
 3. Analysis Focus – AdWords
 4. Goals in Google Analytics
 5. Filters in Google Analytics
 6. Regex and Google Analytics
 7. Cookies and Google Analytics
 8. E-commerce Tracking
 9. Domains and Subdomains

Interpreting Reports

 1. Pageviews, Visits, and Visitors
 2. Time Metrics
 3. Traffic Sources
 4. Content Reports

In-Depth Analysis

 1. Advanced Segmentation
 2. Analytics Intelligence
 3. Internal Site Search
 4. Event Tracking and Virtual Pageviews
 5. Additional Customizations

ไปศึกษากันได้เลยนะ สนุกแน่นอน