แอบอู้มานาน เอาของที่ใช้กันอยู่ทุกวัน มาแจกให้

โค๊ดพวกนี้ผมจะใช้ใน javascript นะ ถ้าเอาไปใช้กับภาษาอื่นๆ ก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อย ก็ได้ละ

var emailpattern = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;
var usernamepattern = /^([a-zA-Z0-9_]{6,16})+$/;
var moneypattern = /^([1-9][0-9]{0,10}|[1-9][0-9]{0,10}.[0-9]{2})$/;
var daypattern = /^[2][0-9]{3}\-[0-9]{1,2}\-[0-9]{1,2}$/;
var timepattern = /^([0-9]{1,2}:[0-9]{1,2})|([0-9]{1,2}:[0-9]{1,2}:[0-9]{1,2})$/;
var passwordpattern = /^(?=.*\d).{6,12}$/;

เสร็จอย่างไว

Comments

จำนวนความเห็น