เขียนไว้กับลืมครับ เวลาเซ็ต outlook ใหม่ก็ต้องไปค้นใหม่ตลอด เลยเขียนไว้ที่เดียวเลย จะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแหละ

ของ hotmail

 • POP server: pop3.live.com (Port 995)
 • POP SSL required? Yes
 • User name: Your Windows Live ID, for example [email protected]
 • Password: The password you usually use to sign in to Hotmail or Windows Live
 • SMTP server: smtp.live.com (Port 25 or 587)
 • Authentication required? Yes (this matches your POP username and password)
 • TLS/SSL required? Yes

ของ gmail

 • POP server: pop.gmail.com (Port 995)
 • POP SSL required? Yes
 • User name: [email protected]
 • Password: gmail password
 • SMTP server: smtp.gmail.com (Port 465)
 • Authentication required? Yes
 • TLS/SSL required? Yes

ถ้าอยากใช้งานปฎิทินใน outlook และ google calendar ร่วมกับก็ให้โหลด Google Calendar Sync มาลง แค่นี้ก็ใช้งานได้แหละ http://dl.google.com/googlecalendarsync/GoogleCalendarSync_Installer.exe โหลดตามลิงค์เลย

Comments

จำนวนความเห็น