หลังจากติดตั้ง xampp แล้ว ทุกครั้งเราต้องมาเปลี่ยนรหัสผ่านของ mysql เองตลอด ปกติผมไม่เคยให้มี user ว่างหรือไม่ใส่รหัสผ่านของ root ใน mysql แต่ทุกครั้งที่ลงโปรแกรมหรือเปลี่ยนคอมใหม่ ก็ต้องมาเซ็ตใหม่ทุกครั้ง บางทีก็ลืมขั้นตอนไปเหมือนกัน
วิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากเลย

 1. เปิด service mysql ใน xampp ก่อนเลย
 2. เปิด shell ของ xampp
  พิมพ์คำสั่ง mysqladmin.exe -u root password
  จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านใหม่สองครั้ง
 3. นำ user ว่างของ mysql ออกจากระบบ
  เปิด command prompt ไปที่ dir c:/xampp/mysqll/bin
  เข้าระบบโดยพิมพ์ mysql -u root -p และใส่รหัสผ่าน
  พิมพ์คำสั่งใช้งานฐานข้อมูล mysql โดยใช้คำสั่ง use `mysql`
  ลบ user ว่างทิ้ง โดยใช้คำสั่ง delete from `User` where `User` = ” ;
  รีโหลดสิทธิ์ของผู้ใช้ใหม่ โดยใช้คำสั่ง flush privileges;
  เท่านี้ก็เข้าใช้งานโดยไม่ใส่ user ไม่ได้แล้ว

จบแบบง่ายๆ นี่แหละครับ

Comments

จำนวนความเห็น