เดี๋ยวนี้เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ผมเขียน จะขอ SSL ติดไปด้วยเสมอ เวลาเข้าเว็บที่มี SSL แล้ว เราต้องเขียน htaccess เพื่อบังคับให้ใช้งานผ่าน https ตามนี้

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^(.*)$ https://www.cmdevhub.com/$1 [NC,R=301,L]

จากข้างบน บรรทัดสุดท้ายจะเป็นการเขียนบังคับให้ทุก request ที่เข้ามา ถูก redirect ไปที่ https ทั้งหมด

แต่บางครั้ง ถ้าเราต้องการเขียนโปรแกรมให้เรียกข้อมูลผ่าน curl จะมีปัญหาทันที เราจะไม่สามารถเรียกผ่าน https ได้ วิธีแก้ปัญหาก็คือ เขียนเงื่อนไขให้ยกเว้นบาง url หรือบางไฟล์ ให้ผ่านทาง http ปกติ แค่นี้ก็จะสามารถใช้ curl ได้แล้ว

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteCond http://www.cmdevhub.com/loaddata.php [NC]
ใช้งาน URL ด้านบนผ่าน http เท่านั้น

RewriteCond %{SCRIPT_FILENAME} \/load\.php [NC]
ไฟล์ load.php ใช้งานได้โดยไม่ต้องผ่าน https อยู่ใน directory ใดก็ได้
RewriteRule ^(.*)$ https://www.cmdevhub.com/$1 [NC,R=301,L]

เท่านี้เราก็แก้ปัญหาเรียก curl ผ่านเว็บที่ใช้ https ได้แล้ว หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับ

Comments

จำนวนความเห็น