เอาไว้ใช้สำหรับตรวจสอบ e-mail ที่ป้อนมาจากฟอร์ม ฟังก์ชั่นจะคืนค่า true ถ้าอีเมล์ที่ป้อนเข้ามาถูกต้อง เพราะฉะนั้นเวลาเอาไปใช้งานก็ต้องใส่ ! ด้วยนะครับ เพราะเราจะเอาค่าที่ตรวจสอบไม่ผ่านเข้าทำงานในเงื่อนไข

  function chkMail(mail){
      var filter = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;
      if (filter.test(mail)){
          return true;
      }
      else{
          return false;
      }
  }

้เวลาใช้งานก็ตรวจสอบแบบนี้

if (!chkMail($("#email").val())) { // ใช้ jquery ช่วยตรวจสอบด้วย
 alert("อีเมลไม่ถูกต้อง");
 return false;
}

ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ

Comments

จำนวนความเห็น